API dokumentace


Запрос необходимо отправлять методом POST на URL http://depcount.com/api/ с двумя параметрами data и signature, где:

data - результат функции base64_encode( $json_string )
signature - результат функции base64_encode( sha1( $private_key . $data . $private_key ) )
PŘEVOD UŽIVATELI

Отправляемые json параметры data

Перевод возможен по номеру телефона и user_id, если переданы оба параметра приоритет у номера телефона.


 • v verze api, aktuální 1
 • method Transfer
 • type 1
 • phone telefonní číslo příjemce, např. 79031111111
 • user_id id uživatele v systému
 • amount částka převodu, např. 100, 90.5
 • space_id id prodejního místa
 • uid unikátní id převodu, max. 250 symbolů
 • description popis převodu
 • language výchozí en, aktuálně možné varianty en, ru, ua, de, it, es, tr

Odpověď

Při úspěšném dokončení
 • status success
 • transfer_id unikátní id převodu, max. 250 symbolů
Při chybě
 • status error
 • error_description popis chybyPŘEVOD NEZAREGISTROVANÉMU UŽIVATELI

Отправляемые json параметры data

 • v verze api, aktuální 1
 • method Transfer
 • type 3
 • phone telefonní číslo příjemce, např. 79031111111
 • amount částka převodu, např. 100, 90.5
 • space_id id prodejního místa
 • uid unikátní id převodu, max. 250 symbolů
 • description popis převodu
 • language výchozí en, aktuálně možné varianty en, ru, ua, de, it, es, tr

Odpověď

Při úspěšném dokončení
 • status success
 • transfer_id unikátní id převodu, max. 250 symbolů
Při chybě
 • status error
 • error_description popis chybyPŘEVOD OD UŽIVATELE

Перевод требует подтверждения кодом из смс с телефона пользователя, подтверждение происходит методом TransferPin.

Отправляемые json параметры data

Перевод возможен по номеру телефона и user_id, если переданы оба параметра приоритет у номера телефона.


 • v verze api, aktuální 1
 • method Transfer
 • type 2
 • phone telefonní číslo příjemce, např. 79031111111
 • user_id id uživatele v systému
 • amount částka převodu, např. 100, 90.5
 • space_id id prodejního místa
 • uid unikátní id převodu, max. 250 symbolů
 • description popis převodu
 • language výchozí en, aktuálně možné varianty en, ru, ua, de, it, es, tr

Odpověď

Při úspěšném dokončení
 • status success
 • transfer_id unikátní id převodu, max. 250 symbolů
Při chybě
 • status error
 • error_description popis chybyPOTVRZENÍ PŘEVODU OD UŽIVATELE

Отправляемые json параметры data

 • v verze api, aktuální 1
 • method TransferPin
 • transfer_id obdržený transfer_id
 • pin kód z telefonu
 • language výchozí en, aktuálně možné varianty en, ru, ua, de, it, es, tr

Odpověď

Při úspěšném dokončení
 • status success
 • transfer_id unikátní id převodu, max. 250 symbolů
Při chybě
 • status error
 • error_description popis chyby