Belgeler API


Sorgu göndermek için bir yöntem POST üzerinde URL http://depcount.com/api/ iki parametre ile data ve signature, nerede:

data - işlev sonucu base64_encode( $json_string )
signature - işlev sonucu base64_encode( sha1( $private_key . $data . $private_key ) )
ÇEVİRİ KULLANICI

Gönderilen json ayarları data

Çeviri mümkün, telefon numarası ve user_id, eğer transfer her iki parametre önceliği telefon numarası.


 • v versiyon api, güncel 1
 • method Transfer
 • type 1
 • phone alıcının telefon numarasını, örneğin 79031111111
 • user_id id kullanıcı sistemleri
 • amount sınıflar çeviri, örneğin 100, 90.5
 • space_id id noktaları
 • uid benzersiz ıd çeviri var, en fazla 250 karakter
 • description açıklama çeviri
 • language varsayılan en, olası an seçenekleri en, ru, ua, de, it, es, tr

Cevap

Başarılıysa
 • status success
 • transfer_id benzersiz ıd çeviri var, en fazla 250 karakter
Hata
 • status error
 • error_description hata açıklamasıÇEVİRİ HİÇ BİR KAYITLI KULLANICI

Gönderilen json ayarları data

 • v versiyon api, güncel 1
 • method Transfer
 • type 3
 • phone alıcının telefon numarasını, örneğin 79031111111
 • amount sınıflar çeviri, örneğin 100, 90.5
 • space_id id noktaları
 • uid benzersiz ıd çeviri var, en fazla 250 karakter
 • description açıklama çeviri
 • language varsayılan en, olası an seçenekleri en, ru, ua, de, it, es, tr

Cevap

Başarılıysa
 • status success
 • transfer_id benzersiz ıd çeviri var, en fazla 250 karakter
Hata
 • status error
 • error_description hata açıklamasıÇEVİRİ KULLANICIDAN

Çeviri gerektirir onay kodu sms ile telefonu kullanıcı bir onay yöntemi oluyor TransferPin.

Gönderilen json ayarları data

Çeviri mümkün, telefon numarası ve user_id, eğer transfer her iki parametre önceliği telefon numarası.


 • v versiyon api, güncel 1
 • method Transfer
 • type 2
 • phone alıcının telefon numarasını, örneğin 79031111111
 • user_id id kullanıcı sistemleri
 • amount sınıflar çeviri, örneğin 100, 90.5
 • space_id id noktaları
 • uid benzersiz ıd çeviri var, en fazla 250 karakter
 • description açıklama çeviri
 • language varsayılan en, olası an seçenekleri en, ru, ua, de, it, es, tr

Cevap

Başarılıysa
 • status success
 • transfer_id benzersiz ıd çeviri var, en fazla 250 karakter
Hata
 • status error
 • error_description hata açıklamasıTRANSFER ONAYI İÇİN KULLANICI

Gönderilen json ayarları data

 • v versiyon api, güncel 1
 • method TransferPin
 • transfer_id elde edilen transfer_id
 • pin kodu ile telefon
 • language varsayılan en, olası an seçenekleri en, ru, ua, de, it, es, tr

Cevap

Başarılıysa
 • status success
 • transfer_id benzersiz ıd çeviri var, en fazla 250 karakter
Hata
 • status error
 • error_description hata açıklaması